Oznamy Študentského parlamentu

Voľby do ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL

Čo je Študentská Rada Vysokých Škôl (ŠRVŠ)?

 • ŠRVŠ je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku a poradným orgánom Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
 • ŠRVŠ SR zriadilo Ministerstvo školstva SR ako potrebu organizácie, ktorá bude zastupovať slovenských študentov navonok, doma i v zahraničí.
 • Združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.
 • Študentská rada vysokých škôl je reprezentantom študentov vysokých škôl a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k Ministerstvu školstva, zahraničným partnerom a k ostatným partnerom z akademickej obce na Slovensku.
 • Študentská rada vysokých škôl zastupuje záujmy študentov vysokých škôl navonok a vyjadruje sa o podstatných otázkach, návrhoch a opatreniach v oblasti vysokoškolského štúdia.

Priebeh volieb:

 1. 7.11.2007 – 13.11.2007
  podanie návrhov kandidátov na členstvo v ŠRVŠ do pripravenej urny
  (navrhovať môže každý študent FPV)
 2. 14.11.2007 – 16.11.2007
  zisťovanie prijatia kandidatúry navrhnutých študentov
  (zabezpečuje volebná komisia)
 3. 19.11.2007
  prezentácia kandidátov vo večerných hodinách
 4. 20.11.2007 – 21.11.2007
  priebeh samotných volieb vo vestibule fakulty
  (zabezpečuje volebná komisia, voliť môže každý študent FPV)
 5. 22.11.2007
  vyhlásenie výsledkov na internetovej stránke www.fpv.umb.sk, v sekcii Info, Študentský parlament

Voľby organizuje Študentský parlament FPV.

...............................


Žiadosť o pridelenie lôžka


Návod k podaniu žiadosti o lôžko


Kritériá prideľovania lôžok na internát pre FPV (2011)


Oznam pre zahraničných štrudentov FPV (pdf)


Annoucement for international students FPV (pdf)


Kilometrovník (pdf)