Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela

XII. Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike
sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnia

15. februára 2016

V rámci programu budeme analyzovať dvojčasticové rozpady pochádzajúce napríklad z bozónu Z, alebo štvorčasticové konfigurácie, ktoré môžu pochádzať z Higgsovho bozónu. Dáta boli namerané experimentom ATLAS v CERNe.

Majstrovské triedy z časticovej fyziky ponúkajú stredoškolákom možnosť vyskúšať si vlastnými rukami analýzu skutočných dát nameraných na urýchľovači LHC v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). Podujatie prebieha pod vedením fyzikov, ktorí sa fyzikou častíc zaoberajú. Rovnaké akcie prebiehajú v tom istom čase aj vo viacerých krajinách a sú tak synchronizované, že všetci účastníci sa venujú tomu istému problému s inými dátovými sadami. Svoje výsledky všetci zhrnú na záver v medzinárodnej videokonferencii.


Majstrovské tried sú koordinované Medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky (IPPOG). Na Slovensku prebiehajú aj na iných univerzitách.


V Banskej Bystrici organizuje Majstrovské triedy Katedra fyziky UMB.